Jag heter Ulrika Eriksson och studerade vid Umeå och Uppsala vårdhögskolor, examinerades samt erhöll min examen 1993.

 

Sedan dess har jag arbetat på sjukhus inom geriatrisk, ortopedisk och stroke rehabilitering innan ambitionen förde mig vidare till primärvården, där remissfrihet råder till sjukgymnast bedömning och denne själv är ansvarig för bedömningen av patientens besvär.

 

                     

Jag är vidareutbildad inom OMT1 ,MTT,akupunktur,basal kroppskännedom,pyskosomati ,

klassisk massage

 

OMT-ortopedisk manuell terapi där sjukgymnasten samarbetar med patienten kring muskulo, skelettala samt ledbesvär via mobilisering av dessa vävnader.

 

MTT- träning anpassad för rehabilitering

 

Akupunktur för behandling av smärta, ökar cirkulationen, hämmar inflammationen samt påverkar de egna smärtstillande hormonerna.

 

Basal kroppskännedom/ psykosomatisk sjukgymnastik- ett verktyg att via varsamma rörelser, avspänning, återfå sin naturliga andning, kropps stärkande beröring under handledning, (affekt intervju, livshistora) nå en ökad förståelse för många olika besvär, stress, smärta,sömnlöshet, oro, långvariga svårdiagnostiserde symptom i grupp eller individuellt. Ett verktyg som oftast leder till ökad självkänsla, gränssättning och lindring av besvär samt långvarigt ökad förståelse för sambandet mellan kropp- tanke- känsla.

 

 

 

 

Inom den psykosomatiska sjukgymnastiken arbetar jag med metoder från Qi gong, tai chi, zen meditationen.

 

Många gånger kan ett kroppsligt symptom uppkomma efter det att vi omedvetet har trängt undan en obehaglig känsla under längre tid.

 

Via dessa verktyg finns det möjlighet att skonsamt medvetande göra dessa eventuella undangömda känslor samt att bearbeta tankarna i kognitiva samtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investera i framtiden- ta hand om dig och din kropp